Czchów

amek zbudowany został w XIV wieku na wzniesieniu nad rzeką Dunajec. Początkowo stała tu  wieża kamienna o wysokości sięgającej 28 metrów a strzegła ona  doliny Dunajca. Wieża ta miała przekrój walca o zewnętrznej średnicy 12, 5 metra, jej górna część to kształt ośmioboku a wejście do niej znajdowało się na wysokości czterech metrów nad ziemią. Później do wieży dobudowano budynek mieszkalny a całość otoczono kamiennym murem. W nim to znajdowała się brama wjazdowa. Z biegiem lat zamek był rozbudowywany. Powstało przedbramię wzmocnione murem a w XV wieku postawiono wieżę bramną wzmacniając tym samym obronność budowli. W owym czasie zamek zajmował cały wierzchołek wzgórza.
  W XIV i XV wieku zamek w Czchowie był jednym z ogniw łańcucha broniącego doliny Dunajca, którą to wiódł szlak handlowy na Węgry. Poprzedzały go zamki w Szaflarach, Czorsztynie, Nowym Sączu, Rożnowie i Tropsztynie a za nim były zamki w Melsztynie, na Panieńskiej Górze pod Wojniczem i w Zgłobicach. Łańcuch ten uzupełniały zamki w dolinie Popradu w Muszynie i Rytrze.
  W XIV wieku zamek był siedzibą starostwa czchowskiego a także znajdowała się tutaj komora celna dla wiezionych z Węgier towarów.
  Do połowy XVI wieku starostami na zamku byli członkowie rodu Melsztyńskich a po nich Bonerowie: Seweryn a następnie Stanisław a później kasztelan krakowski Wawrzyniec Jordan. W tym czasie kończy się okres świetności zamku i zaczyna jego upadek. W 1646 roku opuszczony zamek popada w ruinę.
  Pierwsze prace konserwatorskie wykonano w 1928 roku zabezpieczając stropem szczyt baszty. Na następne zainteresowanie się ruiną badaczy i archeologów trzeba było czekać około czterdziestu lat, kiedy to odkryto pozostałe fragmenty dawnego założenia.
   Obecnie w planie jest częściowa rekonstrukcja dawnego zamku. Została odremontowana kamienna wieża a na jej szczycie zrobiono taras widokowy, z którego rozlega się wspaniały widok na dolinę rzeki Dunajec.