Wytrzyszczka
/Tropsztyn/

amek zbudowany został na stromym wzgórzu nad rzeką Dunajec prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. Ponieważ doliną wiódł szlak handlowy zarówno lądowy jak i wodny, zamek był strażnicą na tymże szlaku. W tym okresie ziemie te należały do rodziny Ośmiorogów zwanych Gierałtami i oni to wznieśli kamienną budowlę. Powstała ona na planie nieregularnego czworoboku otoczona kamiennym murem obronnym. Wjazd prowadził od strony północno - wschodniej po drewnianym moście zwodzonym.
   W późniejszych latach, gdy zamek należał do Chebdy herbu Starykoń został rozbudowany o murowany, dwukondygnacyjny budynek mieszkalny położony przy południowym murze a także powstała kwadratowa wieża kamienna z pięcioma kondygnacjami w narożniku północno - zachodnim.
  W 1535 roku nowym właścicielem zamku zostaje Piotr Kmita z Wiśnicza a następnie Gabońscy. Następuje rozbudowa zamku o nowy budynek mieszkalny przy północnym murze a jednocześnie zmianie ulega wjazd do warowni. Prowadzi on teraz od strony zachodniej po drewnianym moście przerzuconym nad fosą.
  W 1574 roku zamek zostaje zdobyty i zniszczony przez Wydżgów właścicieli pobliskiego Rożnowa. Przyczyną tej napaści był fakt, że władający zamkiem zwanym Tropsztyn napadali na jadących i płynących szlakiem kupców.
  Jeszcze przez pewien czas pozostałości warowni służyły za schronienie dla rozbójników lecz zamek popadał w coraz większą ruinę.
   W 1995 roku Fundacja Odbudowy Zamku Tropsztyn  przystąpiła do odbudowy i rekonstrukcji zamku. Obecnie możemy zwiedzać podziemia, mury i wieżę a także obejrzeć wystawę rękodzieła peruwiańskiego i film K. Lange "Śmiertelna klątwa z Peru".