Melsztyn

amek wzniesiony został na wzgórzu nad doliną Dunajca w latach 1347 - 1352 przez rycerza Spycimira herbu Leliwa. Bardziej znany jest jako Spytek z Melsztyna - protoplasta rodów Melsztyńskich i Tarnowskich. 
  Zbudowano go z kamienia łamanego i cegły a jego zadaniem była ochrona drogi handlowej biegnącej doliną Dunajca. Pierwotnie w skład zamku wchodził budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze i okrągła wieża. Pod koniec XIV wieku zamek rozbudowano stawiając wieżę militarno - mieszkalną w zachodniej części wzgórza i połączono to razem murem obronnym.
   W 1431 roku na zamku osiadł wraz z żoną Beatryczą Spytko IV. Rozwinął on system obronny zamku, umocnił bramę główną fortyfikacjami ziemnymi. Będąc zwolennikiem nauk Jana Husa, czeskiego reformatora, przez pewien czas budowla była ośrodkiem ruchu husyckiego w Polsce. Ponieważ poglądy Spytka nie podobały się duchowieństwu rosła między nimi wrogość co w końcu doprowadziło do utworzenia konfederacji w Nowym Mieście Korczynie. Jej wynikiem była bitwa pod Grotnikami / 1439 r./ gdzie Spytko i jego stronnicy ponieśli klęskę. Sam Spytko zginął.
   Jeden z jego synów Spytko V został właścicielem zamku. Gromadził w nim księgi i obrazy, gościł ludzi nauki i sztuki. W 1461 roku gościem na zamku był Jan Długosz.
   Po jego śmierci synowie roztrwonili majątek a starszy Jan sprzedał zamek Jordanowi z Zakliczyna. W tym to czasie obiekt zostaje przebudowany w stylu renesansowym. Projektantem  nowego założenia jest architekt włoski Bartłomiej Ridili. Wybudowany zostaje budynek, w którym na piętrze znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne oraz mieszkalne a dolna kondygnacja posiadała otwory strzelnicze.
   Następnymi "panami na Melsztynie" były rodziny Tarłów, Zborowskich i Lanckorońskich.
   Podczas szwedzkiego "potopu" zamek oparł się wojskom szwedzkim ale ponad sto lat później będąc schronieniem dla konfederatów barskich  zostaje zniszczony i spalony przez szturmujące wojska rosyjskie /1770 rok/.
   Od 1796 roku niezamieszkały zamek popada w ruinę.
  Dzisiaj oglądać możemy fragmenty murów obronnych i trzy ściany mieszkalnej wieży o wysokości 25 m.