Muszyna

amek zbudowany został w 1301 roku z fundacji królewskiej. Stoi on na wysokim wzniesieniu zwanym "Baszta" nad rzeką Poprad.
  Wzniesiony został na regularnym planie zbliżonym do prostokąta. Z jednej strony /wschodniej/ znajdował się dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Od północy stała wieża czworoboczna a pozostałe strony otaczał kamienny mur obronny. Wewnątrz znajdował się dziedziniec, na który wjeżdżało się przez bramę umieszczoną w czworobocznej wieży. Dojazd do bramy prowadził przez położony nad głęboką fosą zwodzony most drewniany.
   Od 1440 roku zamek był własnością biskupów krakowskich.
   W 1471 roku podczas najazdu na Polskę króla węgierskiego Macieja Korwina zamek został w dużej części zniszczony.
   W późniejszym czasie został wprawdzie odbudowany w stylu renesansowym, lecz jego znaczenie zmalało. W XVIII wieku został opuszczony i stopniowo popadał w ruinę. Podobno włoscy kamieniarze, budujący tunel w Żegiestowie wysadzili w powietrze część murów zamku w poszukiwaniu ukrytych tam skarbów.
  Obecnie z całej budowli pozostały tylko resztki murów obronnych i czworobocznej baszty a także odkopane w 1998 roku sklepienia i mury wieży zamkowej.