Czaplinek
amek noszący nazwę Tempelburg zbudowany został pod koniec XIII wieku (po 1291 roku) przez zakon templariuszy nad Jeziorem Drawskim. Ziemie te otrzymali od księcia wielkopolskiego Przymysława II. W 1312 roku zakon templariuszy został rozwiązany przez papieża Klemensa. Po kasacie zakonu dobra w Czaplinku przeszły na własność biskupstwa kamieńskiego. W 1338 roku na zamku miał jednak swoją siedzibę ostatni komandor templariuszy  Hennig von Wartenberg wraz z komandorem joannickim Gebhardem von Bortfelde.
  W 1345 roku nowymi właścicielami zamku został zakon joannitów. Dziewięć lat później zamek został zniszczony przez książąt pomorskich, którym nie podobało się to, że ziemie zakonne były lennem brandenburskim. Aby obronić swoje ziemie Joannici postawili jeszcze na swojej granicy dwa zamki. Jeden broniący ich od Polski w Machlinach i drugi ochraniający ich od Pomorzan w Drahimiu w 1361 roku komendantem na zamku był Bernard von Schulenburg. 
  W 1366 król Kazimierz Wielki odkupuje Czaplinek od metropolity zakonu joannitów w Akwizgranie i od tej pory jest on pod rządami królewskimi.
  W 1376 roku zamek został zniszczony przez księcia Warcisława VII ze Szczecinka i prawdopodobnie nie został już odbudowany. Lustracja z 1565 roku o zamku nie wspomina. Można założyć, że fundamenty dawnej warowni kryje postawiony później na Wzgórzu Kazimierzowskim kościół św. Trójcy (jeżeli przyjmiemy, że tam właśnie stał ów zamek gdyż nie ma pewności gdzie się on znajdował).