Kazimierz III Wielki (1333-1370)

Kazimierz Wielki- ur. 1310 r.- zm. 1370 r.
Król Polski: 1333- 1370r.
Rodzice: Władysław Łokietek, Jadwiga
Żony: Aldona Anna, Adelajda, Krystyna Rokiczanka, Jadwiga
Dzieci: Elżbieta, Kunegunda, Anna, Kunegunda, Jadwiga
Miejsce pochówku: Kraków - katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.                   Portret Kazimierza Wielkiego
Rysunek Marcellego Baciarellego.
Kazimierz Wielki wśród Żydów.
Obraz Wojciecha Gersona.
Insygnia królewskie
Berło wyjęte z grobu króla wg. rysunku Jana Matejki.

Pieniądze

Grosz.

Grobowiec

                      Trumna Kazimierza Wielkiego          Grobowiec na Wawelu.
                    w sarkofagu zdjęcie z 1869 roku. 
Sarkofag królewski na Wawelu z 1380 roku.

Monety

Srebrny grosz krakowski, śred. 28,0 mm, waga 3,1 g.
                Awers: W polu korona królewska.                               Rewers: Orzeł w koronie
                Legenda w dwóch otokach; wewnętrznym:                Legenda: GROSI CRACOVIENSES
                KAZIMIRVS. PRIMVS (Kazimierz pierwszy)                              (grosz krakowski)
                W zewnętrznym: DEI. GRACIA. REX. POLONIE
                                               (z Bożej łaski król Polski) 
Srebrny półgrosz, śred. 21,1 mm, waga 1,85 g.
Awers: Król siedzący w majestacie z berłem w ręce
Legenda: MONETA. KAZIMIRI (moneta Kazimierza)
Srebrny półgrosz ruski, śred, 20,4 mm, waga 1,76 g.
                         Awers: Lew ruski w lewo                                     Rewers: Monogram "K" pod koroną
                         Legenda: MONETA. DOI. RVSCIE. K                              w czteroliściu.
                                     (moneta pana Rusi, Kazimierza)              Legenda: REGIS. POLONIE (króla Polski)