Machliny
amek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku przez zakon joannitów w rozlewiskach rzeki Dobrzycy ok 15 kilometrów od Czaplinka. Była to niewielka budowla obronna położona na wzgórzu otoczona moczarami. Prawdopodobnie znajdował się tam budynek murowany obok drewnianej zabudowy gdyż w latach 20-tych XX wieku na terenie dawnego grodu odkryto XIV wieczne cegły. Zadaniem tej warowni było strzeżenie granicy ziem zakonu joannitów od Polski. 
  W 1361 roku zamek był dzierżawiony przez braci Jerzego i Ludka Goltzów. Ponieważ joannici zostali lennikami Brandenburgii wszystkie ich ziemie i budowle przeszły pod ich rz±dy. Nie spodobało się to ani Pomorzanom ani Polakom i w 1368 roku Kazimierz Wielki odzyskał czę¶ć z tych ziem i wcielił je do królestwa.
  W roku 1376 podczas zatargu Wojewody Czarnkowskiego z księciem Warcisławem VII ze Szczecinka, ten ostatni najechał ziemie joannitów i zniszczył zamki w Machlinie i Czaplinku. Zamek w Drahimiu nie został jednak przez niego zdobyty.