Województwo łódzkie
   

  Zamki nie zniszczone

  BYKI  - ZAMEK RODU JAXA-BYKOWSKICH
  ŁĘCZYCA - ZBUD. PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO
  OPOCZNO - ZBUD. PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO
  OPORÓW -ZAMEK RODZINY OPOROWSKICH
  PIOTRKÓW TRYBUNALSKIZBUD. PRZEZ BENEDYKTA Z SANDOMIERZA
  UNIEJÓW  - ZAMEK BISKUPÓW GNIE¬NIEŃSKICH

  Zamki w ruinie

  BˇKOWA GÓRA  - ZBUDOWANY PRZEZ ZBIGNIEWA BˇKA
  BESIEKIERY - ZBUD. PRZEZ WOJEWODĘ ŁĘCZYCKIEGO WAWRZYŃCA SOKOŁOWSKIEGO
  BOLESŁAWIEC  - ZBUD. PRZEZ KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO
  DRZEWICA  -  ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPA GŃIE¬NIEŃSKIEGO MACIEJA DRZEWIECKIEGO
  GORZKOWICE  -  ZBUD. PRZEZ KRZESŁAWA Z KUROZWĘK
  INOWŁÓD¬ - ZBUD. PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO
  LUTOMIERSK - ZAMEK RYCERSKI
  ŁOWICZ - ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPA JAKUBA BOGORIĘ SKOTNICKIEGO
  PRZEDBÓRZ - ZBUD. PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO
  RAWA MAZOWIECKA - ZAMEK KSIˇŻˇT MAZOWIECKICH
  SOBOTA  - ZAMEK RODZINY DOLIWITÓW SOBOCKICH
  UJAZD - ZBUD. PRZEZ PIOTRA STRYKOWSKIEGO
  WIELUŃ - ZBUD. PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO
  WIERUSZÓW  - ZAMEK RODZINY WIERUSZÓW
  WOJSŁAWICE  - ZAMEK RODZINY WĘŻYKÓW

  Zamki nie istniej±ce

  BRZE¬NICA
  DUMAJOWICE
  LUTOMIERSK
  MAJKOWICE  ZAMEK RODZINY MAJKOWSKICH
  SIERADZ - ZBUD. PRZEZ KAZIMIERZ WIELKIEGO
  SKIERNIEWICE- ZBUD. PRZEZ ARCYBISKUPA SPROWSKIEGO
  WOLBÓRZ- ZBUD. PRZEZ BISKUPA KUJAWSKIEGO MACIEJA Z GOŁAŃCZY

  Inne budowle obronne

  PABIANICE  -  DWÓR OBRONNY KAPITUŁY KRAKOWSKIEJ