Byki

amek zbudowany został z końcem XV lub początkiem XVI wieku przez Jaxę Bykowskiego herbu Gryf. Założony został na planie prostokąta, posiadał dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z czterema basztami. Wjazd prowadził przez wieżę bramną od strony wschodniej.
  W 1605 roku kolejny właściciel Jan Stanisław Bykowski postanawia przebudować zamek w stylu renesansowym a jedną z wież przeznacza na zamkową kaplicę.
   Sto lat później nowymi właścicielami budowli zostaje rodzina Wężyków. Nie zamieszkuje ona jednak w zamku a ten opuszczony i zaniedbany powoli popada w ruinę.
  Następni jego właściciele, rodzina Jeziorańskich przystępują do jego odbudowy lecz po niej zamek ma już inny wygląd (1847 rok).
  Dwie kolejne wojny światowe przyczyniają się do zrujnowania oraz częściowego jego rozebrania (północna część zamku uległa zawaleniu). W latach 60-tych XX wieku została przeprowadzona restauracja zamku i mieściły się tam szkoły średnie (Technikum Rolnicze, Policealne Studium Weterynaryjne i Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza). Od 1980 roku w dawnym zamku mieści się Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 Obecnie pozostał dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny oraz dwie baszty - północna i czworoboczna południowa.