Puck

amek zbudowany został z końcu XIV lub na początku XV wieku przez zakon krzyżacki na piaszczystym cyplu. Znajdował się on w północno - zachodniej części miasta i był włączony w jego system obronny. Od miasta oddzielała go fosa a wjazd do zamku prowadził przez zwodzony most i bramę. Od strony zatoki budowla broniona była przez fosę i wał ziemny. W okresie swojego powstania był to dwukondygnacyjny, murowany dom mieszkalny posiadający piwnice, pomieszczenie kuchenne, kaplicę a jego poddasze wykorzystane było jako magazyn zbożowy. Zamek posiadał także obronną wieżę. Miał w nim swoją siedzibę urzędnik zajmujący się gospodarką morską i czuwający nad dostawami ryb, głównego postnego posiłku w tym okresie.
  W 1454 roku zamek wraz z ziemiami przeszedł pod panowanie króla Kazimierza Jagiellończyka a ten zastawił zamek w zamian za pożyczkę mieszczanom gdańskim. Przez pewien czas na zamku mieszkał Karol Knudson Bonde zbiegły król szwedzki. Później zamek zajęli Krzyżacy a po czterech latach odbili go gdańszczanie.
  W 1468 roku zamek powrócił pod polskie rządy i mieszkali na nim królewscy starostowie. Byli nimi Otton Marchitz, Fabian Mgowski, Mikołaj Wulkowski i Otton Śmiełowski. Następnie ponownie zamek zostaje zastawiony (1491 rok) i staje się własnością Rady Gdańskiej. 
  Po spłacie zadłużenia wracają do niego starostowie a są nimi rodziny Kostków i Wejherów. Za ich tam bytności zamek zostaje rozbudowany. Powstaje drugi budynek mieszkalny oraz część gospodarcza, w której znajduje się zbrojownia, stajnie, browar. Obie te części oddziela od siebie wał i  głęboka fosa. W budynku do ogrzewania wykorzystywano piece kaflowe a okna zdobiły kolorowe szybki. Zadbano także o polepszenie jego obronności. W Pucku powstał też pierwszy polski port, w którym stacjonowała flota wojenna.
  I znowu po raz kolejny Puck zostaje zastawiony pod zastaw pożyczki i po raz kolejny powraca do króla tym razem Jana III Sobieskiego.
  W 1772 roku po pierwszym rozbiorze Polski ziemie przechodzą pod panowanie pruskie. Zamek w Pucku zostaje całkowicie rozebrany.
  Prowadzone później prace archeologiczne odkryły fundamenty założenia, Piwnice ze sklepieniami wspartymi na filarach a także pozostałości bramy. Na dawnym zamkowym dziedzińcu odsłonięto także pozostałości ceglanego pieca prawdopodobnie pochodzącego z drewnianej łaźni parowej.