Kazimierz IV Jagiellończyk (1447-1492)

Kazimierz IV Jagiellończyk- ur. 1427 r.- zm. 1492 r.
Król Polski: 1447 r. - 1492
Rodzice: Władysław Jagiełło, Zofia- Sonka
Żona: Elżbieta
Dzieci: Władysław II, Jadwiga, Kazimierz, Jan Olbracht, Aleksander, Zofia, 
Elżbieta, Zygmunt, Fryderyk, Elżbieta, Anna, Barbara, Elżbieta
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska

                             Rysunek Jana Matejki.                       Rysunek Marcellego Bacciarellego
Król w złotej szacie, klęczący obok tarczy herbowej Polski.

Insygnia królewskie

 

 

Monety

Srebrny denar krakowski, śred. 11,2 mm, waga 0,42 g.
                                               Awers: Korona                                                Rewers: Orzeł
Srebrny półgrosz krakowski, śred. 21,2 mm, waga 1,67 g.
                           Awers: Orzeł.                                                 Rewers: Korona pod nią inicjały "MK"
                           Legenda: MONETA KAZIMIRI                  zarządcy mennicy Stanisława Morsztyna
                                             (moneta Kazimierza)                     i mincerza Mikołaja Kernchen .
                                                                                                     Legenda: REGIS POLONIE (króla Polski)
                                                                                                        (w drugim słowie brak litery "O")
Srebrny półgrosz tzw. "Piorunek", śred. 18,7 mm, waga 1,12 g.
                           Awers: Orzeł.                                                   Rewers: Korona, pod nią herb Poraj (róża)
                           Legenda: MONETA KAZIMIRI                        Piotra "Pioruna" z Kurozwęk, 
                                                                                                             podskarbiego koronnego.
                                                                                                       Legenda: REGIS POLONIE (króla Polski)
Srebrny szeląg toruński, śred. 20,5 mm, waga 1,10 g.
                       Awers: Tarcza z jagiellońskim krzyżem           Rewers: Tarcza z herbem Prus Królewskich
                                    podwójnym.                                                     nad Orłem ręka zbrojna w miecz.
                       Legenda: KASIMIR. D. G. R. POLON               Legenda: MONETA THORVNESI
                         (Kazimierz, z Bożej łaski król Polski)                            (moneta toruńska)
Grobowiec
Sarkofag króla na Wawelu. Wyk. Wit Stwosz w 1492 roku.
Rzeźba z sarkofagu