Jan III Sobieski (1676-1696)

Jan III Sobieski- ur. 1674 r.- zm. 1696 r.
Król Polski: 1629 r. - 1696 r.
Rodzice: Jakub Sobieski, Zofia Teofila Daniłowiczówna
Żona: Maria Kazimiera de la Grange d'Arquein
Dzieci: Jakub Ludwik, Teresa Kunegunda, Aleksander Benedykt, 
Konstanty Władysław, Jan, Teresa Teofila, Berbelune, La Mannone
Miejsce pochówku: Kraków - katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.                   Obraz Marcellego Bacciarellego.
                         Portret z 1677 r. Mal. Jan Tretko   Portret wyk.przez A. Tarasewicza w 1680 r.
                      Portret z 1684 r. Mal. Jan Tretko       Król pod Wiedniem. Mal. Jerzy
                                                                                  Eleuter Siemiginowski wg. ryciny
                                                                                                     de la Haye'a.
Obraz Jerzego Elautera Siemiginowskiego. 
Portret rodziny Jana III w pałacu wilanowskim.
Malował Jan Tretko (Tricjusz) ok. 1690 r.
Wielkie to malowidło olejne (własność p. marszałka Sarneckiego w Warszawie) przedstawia portret króla w popiersiu, owalny, w złocistych laurowych ramionach. Jan III ubrany jest w zarzucony na plecy płaszcz aksamitny purpurowy, o czarnem futrzanem podszyciu, który na prawem ramieniu spina kosztowna klamra. przez ramię spływa wstęga szfirowa. lewa ręka wsparta na lasce dowódzcy, ze złocistą na skówce "Janiną" ukoronowaną.
  Portret ten, na podstawie i rysiej skórze stojący, podtrzymują dwaj starsi synowie króla, Jakub i Aleksander. Najmłodszy, Konstanty, stoi po lewej stronie, ukazując na ojca. Każdy z królewiczów w stosownej do wieku zbroi i odmiennem ubraniu. Jakub w pancerzu szmelcowanym, peruce i szerokich z francuzka spodniach ponsowych, wspatry na lasce; na szyi chustka koronkowa. Aleksander w naszyjniku i naramiennikach stalowych, z tatarska na różowym chałacie wdzianym, z buławą w ręku. Konstanty w ubiorze polskim; żupanie zielonym i żółtej futrzanej delii, z buzdyganem złocistym w ręku.
  Ku wizerunkowi małżonka zbliża się Marya Kaźmira w bogatym stroju francuzkim, kładąc prawą rękę na ramieniu królewicza Aleksandra. Aksamitny szafirowy, gronostajami podbity płaszcz spływa jej z ramion, a lewa ręka na portret ukazuje, jakby zachęcając króla do miłego przyjęcia tego daru, który jak wieść niesie, miał mu być ofiarowanym w dniu jego imienin, roku 1691. Za matką stoi córka, Marya Teresa Kunegunda, będąca niemal jakby powtórzeniem jej rysów i podobnież bogato z francuzka ubrana.
  Obraz ten malował Henryk Gascar w Warszawie r. 1691, jak napis drugostronny poswiadcza. Sztychowanym był w Rzymie r. 1693, przez Benedykta Fariat.

"Tygodnik Ilustrowany" - pisownia oryginalna.

Koronacja Jana Sobieskiego.
Pożegnanie Jana III Sobieskiego przed wyjazdem do Wiednia.
Obraz Wojciecha Gersona.
Godło.
Orzeł z herbem rodowym Jana III Sobieskiego - Janina na piersi.
Polska za czasów Jana III Sobieskiego.
Miecz Jana Sobieskiego podarowany przez papieża Innocentego XI
Pomnik Jana II i Marii Kazimiery z lat 1753-1760
w katedrze na Wawelu autorstwa Franciszka
Placidiego i Jana Mrowińskiego.
Monety
Srebrny ort koronny z 1679 r., śred. 29,3 mm, waga 6,06 g.
(mennica bydgoska)
          Awers: Popiersie króla w prawo, w stroju                  Rewers: Ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa
                         rzymskim, w wieńcu laurowym na głowie.        W środku herb królewski Janina.. Po bokach
          Legenda: IOAN. III. D. G. REX. POL. M.D.L.R.P.            tarczy cyfry wartości 1-8 (18 groszy = 3 szóstaki)
                         (Jan III, z Bożej łaski król Polski, wielki             Pod tarczą dołem w otoku herb Leliwa Andrzeja
                          książę litewski, ruski, pruski)                               Morsztyna, podskarbiego wielkiego koronnego.
                                                                                                        Legenda otokowa: MON. NOVA. ARG. - REG 
                                                                                                               POLON 1679 (moneta srebrna, nowa,
                                                                                                               Królestwa Polskiego)
Srebrny szóstak koronny z 1685 r., śred. 29,5 mm, waga 3,13 g.
(mennica krakowska)
             Awers: Popiersie króla w koronie w prawo. Pod    Rewers: Trzy tarcze herbowe: Polski, Litwy
                      nim litera "B" mincerza krakowskiego                  i herb Sobieskich Janina. Między tarczami
                      Gotfryda Bartsha.                                                      inicjał mennicy krakowskiej: "C" (Cracovia)
             Legenda: IOAN. III. D.G. REX. POL. M. DL. RP.        Nad tarczami, pod koroną VI (groszy). Po bokach
                      (Jan III, z Bożej łaski król Polski, wielki              herbu Janina data: 1685, a pod nim herb Jelita
                       książę litewski, ruski, pruski).                              Marcina Zamoyskiego, podskarbiego wielkiego
                                                                                                            koronnego.
                                                                                                        Legenda: GROS. ARG. SEX. REG. POLONIAE
                                                                                                            (grosz srebrny poszóstny Królestwa Polskiego)
Srebrny talar gdański z 1685 r., śred. 44,2 mm, waga 21,93 g.
                 Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie        Rewers: Wielki herb Gdańska, pod nim data: 1685
                          i bogatym stroju.                                                       i lewek w owalu, znak mincerski Daniela Lesse,
                 Legenda: IOAN. III. D. G. REX. POLON. M.D.           zarządcy mennicy gdańskiej, którego inicjały
                          L.RUS.PRUS.MAS. (Jan III, z Bożej łaski            "D-L" widnieją między nogami lwów.
                          król Polski, wielki książę litewski, ruski,   Legenda: MONETA ARGENTEA CIVITATIA GE-
                          pruski, mazowiecki)                                                 DANENSIS (moneta srebrna miasta Gdańska)
Korona grobowa.
Jan Sobieski w trumnie.
Korona grobowa żony króla Marii Kazimiery.
Szczątki Marii Kazimiery.