Brześć Kujawski

amek zbudowany został przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. W jego skład wchodził dwupiętrowy budynek mieszkalny o wym. 23x12 m, okrągła wieża obronna w części południowo - wschodniej, budynek bramny oraz drewniane zabudowania gospodarcze a wszystko otoczone było murem obronnym.
  Za panowania Władysława Jagiełły założenie zostało powiększone o dwa parterowe budynki mieszkalno - gospodarcze.
  W drugiej połowie XV wieku zamek stał się siedzibą starostów a jeden z nich w XVI wieku rozbudował go o nowe skrzydło.
  Podczas szwedzkiego "potopu" zamek został częściowo zniszczony i od tej pory datuje się jego powolny upadek.
  W 1800 roku zostaje rozebrany przez Prusaków. Na jego miejscu postawiono więzienie.
  W dniu dzisiejszym fragmenty starego zamku znajdują się w budynku dawnego więzienia a obecnie Poczty Polskiej w części piwnicznej i fundamentach.