Władysław Jagiełło(1386-1434)

Władysław II Jagiełło- ur. 1351 r.- zm. 1434 r.
Król Polski: 1386 - 1434r.
Rodzice: Olgierd Giedyminowicz, Julianna
Żony: Jadwiga, Anna, Elżbieta, Zofia- Sonka
Dzieci: Elżbieta Bonifacja, Władysław (Warneńczyk), Kazimierz, 
Kazimierz (Jagiellończyk)
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska  

                              Rysunek Jana Matejki                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
                    Wizerunek króla na tryptyku Matki        Fragment sarkofagu na Wawelu.
                     Boskiej Bolesnej w katedrze 
                     wawelskiej z drugiej poł. XV w.
Staloryt Chodźki z 1837 roku.
Pieczęć

 

 

Monety

Srebrny półgrosz, śred. 20,8 mm, waga 1,57 g.
(Emisja wczesna z lat 1399 - 1406)
                        Awers: Korona królewska, pod nią                 Rewers: Orzeł w koronie.
                                     gotycka litera "N" mincerza                  Legenda: REGIS. POLONIE (któla Polski)
                                     Nikolausa - Mikołaja Bochnera
                       Legenda: MONETA. WLADISLAI
                                          (moneta Władysława)
Śred. 20,8 mm, waga 1,57 g
Awers: Korona królewska o ramionach
  rozchylonych, niedbale modelowana
  pod nią gotycka litera W i podwójny
  krzyż jagielloński.
Legenda: MONE. WLADISLAI
   (moneta Władysława)

Śred. 22,6 mm, waga 1,76 g.
 Opis identyczny jak przy monecie obok
   ale pod koroną podwójny krzyż 
   jagielloński i litera "F" należąca do 
   ostatniego mincmistrza krakowskiego Mikołaja Falkinberga. 

 

Srebrne półgrosze koronne.
(Emisja końcowa z lat 1412 - 1414)
Srebrny ternar (trzeciak), śred. 16,8 mm, waga 0,79 g.
Mennica w Krakowie.
                     Awers: Podwójny krzyż jagielloński               Rewers: Orzeł i dalszy ciąg legendy:
                      w tarczy, nad nią inicjał królewski "W"                  REGIS. POLONIE (króla Polski)
                     Legenda: MONE. WLADISLAI (moneta 
                                      Władysława)
Fałszywe miedziane ternary (trzeciaki)
                          śred. 14,5, waga 0,50 g.                             śred.17,2 mm, waga 1,43 g.

Srebrny denar z lat 1386 - 1393, śred. 11,4 mm, waga 0,38 g.
(Pierwsza emisja)  

                     Awers: Tarcza z podwójnym krzyżem                           Rewers: Orzeł.
               jagiellońskim.

 
Srebrny denar z lat 1393 - 1396, śred. 11,9 mm, waga 0,27 g.
(Druga emisja tzw. "Z dobrego srebra")
                               Awers: Korona                                                          Rewers: Orzeł
Grobowiec
                       Sarkofag króla na Wawelu.                    Szczątki Zofii Holszańskiej - 
                                                                                               czwartej żony króla.