Wilno
(
Zamek Dolny)

budowany został z końcem XV lub początkiem XVI wieku za czasów panowania Aleksandra Jagiellończyka. Zamek zbudowano u podnóża Zamku Górnego. Budowla powstała w stylu późnogotyckim. Na styl renesansowy zamek przebudował Zygmunt I Stary. Następny król Zygmunt II August rozbudował założenie. Powstało wtedy skrzydło zwane Pałacem Nowym.
  Nowy zamek miał kształt pięcioboku. Skrzydła południowe i wschodnie były trzykondygnacyjne a od strony dziedzińca posiadały krużganki. Dachy zakończone były attykami.
 W 1610 roku pożar zniszczył część zamku lecz został on odremontowany a kilkanaście lat później nastąpiła kolejna jego przebudowa.
  Niestety zamek został zniszczony przez Rosjan w latach 1655 - 1661 i od tej pory popadał w coraz większą ruinę. Ostatecznie został rozebrany z końcem XVIII wieku a uzyskany materiał przeznaczono na budowę domów. Zachowało się tylko częściowo skrzydło wschodnie, które przekształcono na dom mieszkalny.
 W 2001 roku władze Litwy zdecydowały o odbudowaniu zamku i w 2009 roku nastąpiło jego symboliczne otwarcie.