Zygmunt I Stary (1506-1548)

Zygmunt I Stary- ur. 1467 r.- zm. 1548 r.
Król Polski:  1507 r. - 1548 r.
Rodzice: Kazimierz IV Jagiellończyk, Elżbieta
Żony: Barbara Zapolya, Bona Sforza 
Dzieci: Jadwiga, Anna, Izabela, Zygmunt (II August), Zofia, 
Anna (Jagiellonka), Katarzyna, Wojciech Olbracht , Jan, Regina, Katarzyna
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska

                            Rysunek Jana Matejki                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
                          Portret Zygmunta Starego           Zygmunt Stary u stóp Jezusa. Miniatura
                                    z 1546 roku.                        w Modlitewniku Zyg. Starego z 1524 r.
Staloryt z 1840 roku.
 


Medal Hansa Schwarza z 1527 roku


Zygmunt I w 64 roku życia. G.M Padovano


Medalion na tumbie grobowcowej w krypcie na Wawelu


Zygmunt Stary jako rzymski legionista.

 


Portret z galerii Czartoryskich w Gołuchowie


Fragment obrazu Hansa Kulmbacha "Hołd trzech króli"


Portret z kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu


Zygmunt Stary na tumbie grobowcowej na Wawelu


Drzeworyt na podstawie portretu będącego kiedyś w Museum Giovia w Como

Drzeworyt w Statutach Zygmunta I z 1524 roku


Miniatura wyk. przez Łukasza Cranacha młodszego znajdująca się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie


Portret wyk. przez Christofana dell' Altissimo w Galerii Uffizzi we Florencji


Portret znajdujący się na zamku w Gripsholmie w Szwecji


Królewicz Zygmunt jako książę głogowsko - opatowski

Facsimile podpisu Zygmunta Starego.
Godło.
Orzeł z czasów Zygmunta Starego.
Orzeł z inicjałem Zygmunta I Starego według Kroniki Polaków Macieja 
z Miechowa z 1521
Korona grobowa króla.
Miecz Zygmunta Starego.
Monety
Srebrny grosz głogowski "Biały", śred. 24,1 mm, waga 2,06 g.
Moneta z 1506 r. tzw. "bochnar" bity jeszcze przez królewicza
w mennicy głogowskiej.
                         Awers: Orzeł w koronie.                                 Rewers: Pogoń, pod nią data: 1506.
                         Legenda: SIGISMVNDVS. DVX.                     w otoku dalszy ciąg legendy z awersu:
                                           GLOGOVIE (Zygmunt                     KAZIMIRI. R. POLONIE NATVS
                                                       książę Głogowa)                     (Syn Kazimierza, króla Polski)
 
Złoty dukat koronny, śred. 21,2 mm, waga 3,50 g.
                       Awers: popiersie królewskie w prawo,            Rewers: Czteropolowa tarcza, na niej
                            w zbroi i w koronie, pod którą czepiec               mała tarczka, nad tarczą korona
                            podobny do fryzury chłopięcej. Dołem      Legenda: IVSTVS. VT. PALMA.
                            w odcinku data: 1529, pod nią ornament.                             FLOREBIT
                       Legenda w otoku: SIGIS. I REX POL.                        (sprawiedliwy jako palma zakwitnie) 
                                                (Zygmunt I, król Polski)
Srebrny grosz gdański z 1538 r, śred. 22,8 mm, waga 1,98 g.
                        Awers: Popiersie króla w prawo, w koronie   Rewers: Mały herb gdańska, nad nim
                                       pod nią gładki czepiec.                            w otoku znak menniczy: dwa skrzyżowane
                        Legenda w otoku: SIGIS I. REX. POLO.             haki, nieznanego mincerza.
                                                          DO. TO. PRVSS.                 Legenda: GROSSVS. CIVI. GEDANEN 1538
                         (Zygmunt I, król Polski, pan całych Prus)           (grosz miasta Gdańska, 1538)
Srebrny trojak dla Prus Królewskich, śred. 22,7 mm, waga 2,57 g.
                        Awers: Popiersie królewskie w prawo,          Rewers: U góry cyfra III oznacza 3 grosze.
                                      w zbroi i w ozdobnym czepcu.                         Pod nią pięciowierszowa legenda:
                        Legenda w otoku: SIGIS. I. REX. POLO.        GROSSVS. ARGENTE. TRIPLEX PRUSSIE
                                                          DO. TOCI. PRVSSIE         1535 (grosz srebrny, potrójny, pruski, 1535)
                         (Zygmunt I, król Polski, pan całych Prus)
Srebrny półgrosz koronny, śred. 23,5 mm, waga 0,99g.
                         Awers: Orzeł                                                      Rewers: Korona
                         Legenda: MONETA SIGISMVNDI              Legenda: REGIS. POLONIE 1507
                                             (moneta Zygmunta)                                       (króla Polski 1507)
Srebrny grosz koronny z 1547 r., śred. 23,5 mm, waga 2,07 g.
Korona renesansowa, pod nią legenda trójwierszowa:
SIGISMVND PRIM. REX POLONIE (Zygmunt Pierwszy, król Polski)
Pod legendą herb Leliwa i inicjały "S-T" podskarbiego koronnego
Spytka Tarnowskiego.
 

Grobowiec

Nagrobek króla na Wawelu.
Głowa króla z nagrobka na Wawelu.