ZYGMUNT II AUGUST
(1530-72; samodzielny władca od 1548)

Zygmunt II August- ur. 1520 r.- zm. 1572 r.
Król Polski: 1548r. - 1572r. koronowany w 1530 r.
Rodzice: Zygmunt I Stary, Bona Sforza 
Żony: Elżbieta, Barbara, Katarzyna
Dzieci: Barbara
Miejsce pochówku: Kraków - Katedra wawelska

Rysunek Jana Matejki.                   Rysunek Marcellego Bacciarellego.
                                Portret króla.                 Arras z orłem Zygmunta Augusta.
Facsimile podpisu Zygmunta Augusta
Facsimile listu i podpisu Zygmunta Augusta
Godło.
Orzeł z arrasu z inicjałem.

Insygnia królewskie.

Berło kryształowe Zygmunta Augusta.
Sandały koronacyjne.
Miecz króla.

Monety

Srebrny półgrosz litewski, śred. 20,0 mm, waga 1,24 g.
                     Awers: Orzeł                                                           Rewers: Pogoń, pod nią data 1549.
                     Legenda w otoku: SIGIS. AVG. REX. PO.       Legenda w otoku: MONETA. MAGNI.
                                                      MAG. DVX. LI.                                              DVCAT. LITVA
                      (Zygmunt August, król Polski, wielki               (moneta Wielkiego Księstwa Litewskiego)
                                                         książę litewski)
Srebrne półgrosze litewskie  - rewersy.
                         Śred. 18, 5 mm, waga 1,21 g.                                  Śred. 19,1 mm, waga 1,30 g.
                         Moneta z 1563 roku. Pod datą w otoku               Moneta z 1566 roku z mennicy w Tykocinie
                         herb Topór Gabriela Tarły, podskarbiego          Pod datą herb Jastrzębiec Stanisława
                         wielkiego litewskiego.                                            Myszkowskiego wojewody krakowskiego.
Srebrny grosz litewski, śred. 22,6 mm, waga 1,93 g.
          Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo.          Rewers: Pogoń, pod nią data 15-46, rozdzielona
          Legenda częściowo otokowa, kończy się dwoma             mitrą wielkoksiążęcą, nakrywającą monogram
                           poziomymi wierszami pod popiersiem:            królewski i herb Jagiellonów Kolumny.
                     SIGIS. AVG. REX. POLO. MAG. DVX. LI         Legenda otokowa: MONETA. MAGNI. DVC. 
                       (Zygmunt August, król Polski, wielki               LITVA (moneta Wielkiego Księstwa Litewskiego)
                                                               książę litewski)
Srebrny grosz litewski, śred. 24,6 mm, waga 2,31 g z 1555 roku.
                    Awers: Jak wyżej, bez wierszy poziomych.   Rewers: Legenda otokowa jak wyżej.
Srebrny denar litewski z 1552 r., śred. 11,6 mm, waga 0,30 g.
                                            Awers: Orzeł.                                        Rewers: Pogoń, pod nią data 1552
Srebrny dwudenar litewski z 1570 r., śred. 14,7 mm, waga 0,60 g.
              Awers: Ukoronowany monogram królewski           Rewers: Pogoń, pod nią wartość II (denary)
                           "SA", po bokach data 15-70
Srebrny trojak litewski z 1546 r., śred. 21,8 mm, waga 2,47 g.
                                       Awers:  Popiersie.                                           Rewers: Napisy.
Srebrny trojak litewski z 1564 r., śred. 21,3 mm, waga 2,79 g.
                                           Awers:  Monogram                                              Rewers: Pogoń
Srebrny trojak litewski z 1565 r., śred. 20,6 mm, waga 3,13 g.
Na nim szyderczy napis z drugiego Psalmu Dawida.
rewers: Monogram królewski pod koroną, po bokach data: 1565.
Nad nim napis w czterech wierszach.
Legenda: QVI HABITAT IN COELIS IRRE DEBIT EOS
(ten, który mieszka w niebie, będzie ich wyśmiewał)
Srebrny czworak litewski z 1566r., śred. 23,9 mm, waga 3,76 g.
          Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo.       Rewers: Dwie tarcze herbowe: Pogoń
          Legenda w otoku: SIGIS. AVG. D. G. REX. PO.                i Kolumny jagiellońskie. Nad nimi
                                             MAG. DVX. L.                                         mitra wielkoksiążęca, pod nimi
                (Zygmunt August, z Bożej łaski król Polski,                 oznaczenie wartości III (grosze)
                        wielki książę litewski                                           Legenda w otoku: MONETA. MAGNI. DVCAT. 
                                                                                                                   LIT. 1566 (moneta Wielkiego Księstwa 
                                                                                                                                         Litewskiego 1566) 
Srebrny półkopek litewski z 1564r., śred. 41,8 mm, waga 28,39 g.
                        Awers: Pod monogramem królewskim         Rewers: Pod mitrą wielkoksiążęcą tarcza
                                oznaczenie wartości przymusowej:             sześciopolowa. Oznaczenie herbów:
                                XXX groszy litewskich.                                  Orzeł polski, Pogoń litewska, Wąż Sforzów,
                                                                                                            Archanioł Michał kijowski, Niedźwiadek
                                                                                                            żmudzki i Krzyż wołyński.
Fałszywy talar koronny z 1547 roku.
Srebrny talar gdański, śred, 41,0 mm, waga 27,68 g.
            Awers: Półpostać króla w koronie i zbroi;                 Rewers: Wielki herb Gdańska, pod nim 
                    w prawicy berło, w lewicy rękojeść miecza.                      data 1567.
            Legenda w otoku: SIGISMVNDVS AVG. D. G.       Legenda w otoku: MONETA NOVA.
                                        REX. POLON. MA. D. LITVAN                        CIVITATIS. DANTISCI.
                    (Zygmunt August, z bożej łaski król Polski,             (nowa moneta miasta Gdańska)
                                                          wielki książę litewski)         Herb nieprawidłowy: korona powinna być
                                                                                                            na tarczy nad krzyżami, a nie jak tu, nad tarczą.
Złoty dukat gdański, śred.22,3 mm, waga 3,54 g.
Awers: Ukoronowane popiersie króla w prawo.
Legenda w otoku; SIGIS. AVG. REX. POLO. D. PRVS.
(Zygmunt August, król Polski, książę Prus)


Obraz Wojciecha Gersona. Król - wdowiec.
Śmierć króla.
Grobowiec.
Sarkofag na Wawelu.


Szczątki Barbary Radziwiłłówny - drugiej żony króla 
w katedrze wileńskiej.