Toszek

urowany zamek zbudowany został na przełomie XIV i XV wieku na wzgórzu przez książąt cieszyńskich. Były to mieszkalne budynki położone po stronie zachodniej i północnej otoczone kamiennym murem. Wewnątrz znajdował się owalny dziedziniec a wjazd do zamku prowadził od strony wschodniej przez most stojący nad fosą.
  W 1429 roku zamek zostaje zniszczony przez wojska husyckie. Ponownie odbudowany, jest we władaniu króla Czech Macieja Korwina a później przechodzi w ręce Habsburgów. Następnie zamkiem zarządza rodzina von Redern jako lennicy a od 1586 jako właściciele, kiedy to zakupili oni dobra toszeckie. Rozbudowali dotychczasowe założenie dobudowując nowy budynek mieszkalny, stawiając nowy budynek bramny a na przedzamczu powstały basteje.
  W takim stanie zamek przetrwał do 1677 roku kiedy to wybuchł na nim pożar a po nim odbudowano go już w stylu barokowym. Należał wtedy, prawie od czterdziestu lat do rodziny Collonów. Zbudowano nowy budynek od strony zachodniej z dwoma wieżami, od strony północnej powstały stajnie a budynek bramny otrzymał również dwie wieże.
  W następnych latach i stuleciach zmieniali się właściciele toszeckiego zamku aż do 1811 roku kiedy to po kolejnym wielkim pożarze budowla została opuszczona przez jej ówczesnych mieszkańców rodzinę Gaschinów.
   Do dzisiaj zachował się budynek dawnej stajni, brama wjazdowa z wieżami, baszta w skrzydle zachodnim oraz mury obronne. Odrestaurowane pomieszczenia służą obecnie mieszkańcom miasta jako np. biblioteka i czytelnia, sale wystawowe i bankietowe a także jako miejsce różnych imprez plenerowych.