Ostrężnik

amek zbudowany został pod koniec XIV wieku lub na początku XV. Nie wiadomo kto był jego fundatorem. Może Kazimierz Wielki stawiał jeszcze jedną strażnicę graniczną ze Śląskiem, może był to zamek rycerski a może rozbójniczy?. Do tej pory nie udało się znaleźć żadnej informacji na ten temat.
   Warownia składała się z dwóch części. Pierwsza zwana zamkiem górnym to położony na wysokiej skale budynek mieszkalny o wymiarach 10x15 metrów i czworokątna wieża. Całość otaczał kamienny mur obronny grubości około 1,5 - 1,8 metra łączący się z wieżą. Wejście do zamku górnego prowadziło przez most zwodzony przerzucony nad głęboką fosą oddzielającą go od zamku dolnego. Możliwe jest, że brama znajdowała się w wieży, pod którą znajdują się zasypane podziemia. Natomiast zamek dolny to znajdujące się na dwóch poziomach podzamcze otoczone wałem ziemnym i wzmocnione drewnem. Droga do podzamcza wiodła od południowo - wschodniej strony.
   W wieku XVIII lub XIX pozostałości  zamku zostały rozebrane lecz i tutaj nie wiadomo przez kogo i w jakim celu.
  Obecnie pozostały tylko fundamenty porośnięte lasem.