Gniew

amek zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku przez zakon krzyżacki. Powstał na planie kwadratu, z czteroskrzydłowym budynkiem mieszkalnym z trzema narożnymi wieżami i donżonem po północno - wschodniej stronie. Miał on blisko 50-cio metrową wysokość i był kwadratowy u dołu a wyżej ośmioboczny. Dziedziniec ozdabiały krużganki a całe założenie otaczał mur obronny. W skrzydle północnym było mieszkanie komtura oraz wielkiego mistrza, w południowej m. in. kaplica i kapitularz, w piwnicach i na parterze mieściły się pomieszczenia gospodarcze takie jak kuchnia czy piekarnia a także magazyny. Pierwotnie wjazd prowadził od strony południowej lecz przy późniejszej przebudowie zamku w połowie XV wieku przeniesiono go do części wschodniej.
 Od drugiej połowy XV wieku zamek był siedzibą starostów królewskich. Jeden z nich Albrecht Stanisław Radziwiłł gościł w nim króla Polski Zygmunta III Wazę w 1623 roku. Dwa lata później zamek znajduje się w rękach szwedzkich lecz opuszczają go po dwóch latach. I znowu w 1655 roku zajmują go wojska szwedzkie ale po ich odejściu zniszczenia są ogromne.
  W czasie gdy ziemie należały do Prus tj. od 1772 roku zamek zostaje przebudowany. Zniszczeniu uległy wtedy oryginalne i piękne gotyckie pomieszczenia. Urządzono w nim magazyny i koszary.
  20 VII 1921 rok to data zniszczenia zamku. Wybucha wtedy około 8 wieczorem pożar na strychu nad piątym piętrem. Ze względu na wysokość budynku nie jest możliwe doprowadzenie wody do gaszenia i zamek wypala się aż do parteru. Sądzono, że zamek podpalił niemiecki sabotażysta.
  W latach 70-tych XX wieku przeprowadzono częściowo remont zamku zabezpieczając go przed dalszym niszczeniem. Drugi etap odbudowy zaczęto w 1992 roku.
  Obecnie na zamku mieści się Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, chór, pracownia kowalska, ma swoją siedzibę Bractwo Rycerskie a także przeprowadzane są różne imprezy kulturalne i rozrywkowe.