Rysunek Napoleona Ordy.
Jan Matejko - ¦mierę Zygmunta Augusta w Knyszynie.