Knyszyn

    wór obronny zbudowany został w połowie XVI wieku dla króla Zygmunta Augusta. Była to drewniano - murowana budowla a głównym architektem był Job Bretfus. Dwór prawdopodobnie otoczony był wałem ziemnym i posiadał dobre uzbrojenie bowiem bardzo często przebywał w nim sam król. Tutaj zresztą zmarł dnia 7 lipca 1572 roku.
      Przyjazdy królewskie połączone były z łowami na grubego zwierza, głównie żubry, których w okolicy nie brakowało. Podczas pobytu Zygmunta Augusta ściany dworu przystrajane były arrasami a po wyjeździe króla przewożone były do zamku w Tykocinie.
      Po śmierci króla dwór był siedzibą Jana Zamoyskiego - kanclerza wielkiego koronnego i zarazem starosty knyszyńskiego a w 1630 roku mieszkał w nim późniejszy król Polski Władysław IV.
      Następnie zmieniali się właściciele dworu i na przestrzeni wieków byli nimi rodziny Orsettich, Gnińskich, Czapskich i Krasińskich. 
      Do chwili obecnej z dawnego dworu nie pozostało wiele do oglądania.