Czudec

amek zbudowany został prawdopodobnie w XIII wieku gdyż udokumentowana wzmianka o tej warowni pochodzi z 1264 roku. W tym okresie, za panowania Bolesława Wstydliwego, była to warownia obronna strzegąca granicy Małopolski. Za czasów króla Kazimierza Wielkiego znaczenie zamku znacznie zmalało w związku z przesunięciem granicy na wschód.
  Do 1610 roku zamek i okoliczne ziemie należały do rodziny Strzyżowskich herbu Gozdawa. Umacniali oni w tym czasie warownię gdyż czasy były niespokojne i ciągle zagrażały jakieś niebezpieczeństwa bądź od Tatarów bądź nawet od sąsiada.
  Następnymi właścicielami zamku została rodzina Grabieńskich herbu Pomian i Prawdzic.
  W 1624 roku właśnie Tatarzy napadają i zdobywają między innymi zamek w w 1692 roku po kolejnym tatarskim napadzie spalony i zniszczony zamek nie zostaje już odbudowany.
  W ostatnich latach prowadzone na zamku prace archeologiczne pozwoliły na odkrycie fundamentów sześciokątnej oraz czworokątnej baszty, piwnicy a także dawnego dziedzińca zamkowego i murów obronnych.