Rysunek Podbielskiego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zamki w Niedzicy i Czorsztynie wg. rysunku hr. Palocsay z przełomu
XVIII i XIX wieku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litografia J. Szalaya z 1858 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek A. Schouppego.

Obraz Józefa Pieni±żka