Szprotawa

amek zbudowano w latach 1289 - 1314. Stanął on na skarpie nad rzeką, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego grodu.
  W 1473 roku pożar niszczy miasto lecz nie dociera do zamku.
  W 1476 roku zamek zdobyty przez księcia żagańskiego - Jana II Szalonego lub Żagańskiego. Odnawia budowlę i do 1489 roku znajduje się w jego rękach. Wtedy to zdobywa go po oblężeniu król węgierski Maciej Korwin.

  W latach 1598 i 1612 zamek zostaje przebudowany w stylu renesansowym. Wzmocniona została także jego obronność poprzez dobudowanie kamiennej, półkolistej bastei. Według ówczesnych źródeł zamek składał się z pięciu pomieszczeń mieszkalnych, kuchni oraz dwóch piwnic.
   W XVII wieku podczas wojny trzydziestoletniej zamek kilkakrotnie zdobywany był przez wojska cesarskie i szwedzkie. Wielki pożar miasta w 1672 roku niszczy doszczętnie także zamek. Na miejscu ruin powstaje kościół ewangelicki lecz i on w 1945 roku ulega zniszczeniu.

Obecnie zachowały się mury obwodowe o grubości 2,5m oraz basteja dawnego zamku.