Kościół ewangelicki z pozostałościami dawnego zamku.