Mała Nieszawka

amek rozpoczęto budować w 1327 roku w zakolu rzeki Wisły a jego budowniczymi był zakon krzyżacki. Założenie powstało na planie kwadratu, posiadało cztery skrzydła mieszkalne, dziedziniec, otoczone był ceglanym murem obronnym i szeroką fosą. Wjazd do zamku znajdował się po stronie północnej a prowadził przez most i budynek bramny. W nim to na piętrze miał swoje mieszkanie komtur natomiast parter był siedzibą straży zamkowej. Skrzydło południowe zajmował główny budynek mieszkalny wraz z dormitorium, natomiast skrzydła wschodnie i zachodnie były to budynki gospodarcze. Od strony północnej mieściło się podzamcze z zapleczem gospodarczym takim jak: piekarnia, młyn czy browar.
  W czasie wojny Władysława Jagiełły z Krzyżakami w latach 1409 - 1411 zamek znajdował się w rękach polskich lecz później powrócił do zakonu.
  W 1424 roku na podstawie porozumień polsko - krzyżackich podpisanych przez króla Polski Władysława Jagiełłę i  Wielkiego Mistrza Pawła von Russdorf zamek został rozebrany i do dnia dzisiejszego pozostały z niego tylko fragmenty fundamentów i piwnic.