Bobrowniki

amek zbudowany został przez zakon krzyżacki pod koniec XIV wieku. Jako materiału do budowy zamku użyto kamienia i cegły a postawiono go na sztucznym wzniesieniu.
  Założenie wzniesiono na planie czworoboku a w jego skład wchodziły: budynek mieszkalny w części zachodniej, drewniane pomieszczenia gospodarcze po stronie wschodniej, czworoboczna wieża w południowo - wschodnim narożniku, wieża bramna od północy poprzedzona mostem zwodzonym nad szeroką fosą. Dodatkową obronę stanowił drugi, zewnętrzny mur obronny i fosa.
  Od 1404 roku zamek jest w rękach Polski lecz podczas wojny z Krzyżakami 1409 roku zostaje zdobyty przez wojska zakonne. Powrócił w ziemie polskie w 1411 roku po podpisaniu pokoju w Toruniu. Będący ważnym ogniwem w obronie granicy z zakonem krzyżackim został rozbudowany i umocniony za panowania Władysława Jagiełły.
   W późniejszym czasie gdy znaczenie militarne zamku zaczyna maleć popada stopniowo w ruinę. 
   Podczas szwedzkiego "potopu" następuje dalsze jego zniszczenie. Nie prowadzone są żadne prace remontowe mające na celu odbudowę zamki i ostatecznie w XIX wieku następuje rozbiórka budowli a uzyskany w ten sposób materiał wykorzystany zostaje do innych prac budowlanych.
   Obecnie z zamku pozostały fragmenty skrzydła zachodniego, fundamenty wieży.