Prószków

amek zbudowany został w XVI wieku przez rodzinę Prószkowskich. Łączył w sobie elementy obronne i reprezentacyjne w formie renesansowego pałacu. Cztery skrzydła tworzyły dziedziniec otoczony arkadami, wszędzie bogate ozdoby i malowidła a połączone z nowoczesnym na owe czasy systemem obronnym sprawiało, że można go było przyrównać tylko do zamku w Brzegu.
  W 1613 roku zamek rozbudowano i powstała w nim biblioteka, sala teatralna i koncertowa.
  Podczas wojny trzydziestoletniej zamek został spalony i ograbiony przez wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Lenerta Torstenssona.
  W 1677 roku zamek zostaje odbudowany za sprawą jego właściciela Jerzego Krzysztofa II Prószkowskiego. Powstają dwie wieże na froncie zamku, zamurowane zostają krużganki a całość bogato zdobiona.
   Po śmierci ostatniego z rodu Prószkowskich - Leopolda zamek przechodzi w ręce księcia Karola Maksymiliana von Dietrichsteina, męża córki Jerzego II Prószkowskiego. Ma to miejsce w 1769  roku a w 1783 zamek kupuje król Prus Fryderyk II Hohenzollern. Od tej pory następuje kres świetności zamku i jego powolny upadek. Mieszczą się w nim różne instytucje a nawet szpital dla umysłowo chorych (1930 rok).
   Obecnie na zamku mieści się szkoła średnia.