Brzeg

amek zbudowany został przez Bolka I Surowego, księcia świdnickiego na miejscu drewnianego dworu. Następnie za panowania księcia Ludwika I Brzeskiego rozbudowano go i powiększono. W latach 1368 - 1371 zbudowana zostaje kaplica św. Jadwigi. Do dziś zachowało się jedynie prezbiterium.
    W 1530 roku książę brzesko - legnicki Fryderyk II, a następnie Jerzy II  powiększają zamek w stylu renesansowym. Powstaje czworoboczna budowla z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym , dwoma bramami i czterema wieżami. Nad pracami czuwali architekci włoscy Jakub i Franciszek Parr. I właśnie ich pracę możemy podziwiać w wystroju bramy wjazdowej i furtki dla pieszych. Wejście objęte po bokach w pilastry ozdobione rzeźbą. Każdy szczegół dekoracji jest inny, pełen życia, ruchu i humoru. Postacie ludzkie, kwiaty, liście, wazony splatają się w całość. Ten typ dekoracji zwany arabeska powstał właśnie we Włoszech. Na fryzach, pomiędzy kondygnacjami widzimy tarcze herbowe książąt legnicko - brzeskich, parę fundatorów zamku / książę Jerzy II i jego żona Barbara Brandenburska/ oraz popiersia śląskich władców piastowskich - przodków fundatora. Ponad budynkiem bramnym wznosi się wysoka wieża zwieńczona miedzianym hełmem. Rzeźby powstały w latach 1551 - 1553 a ich twórcami są Andrzej Walther, Kasper Kuhne i Jakub Werter.
    Śmierć ostatniego władcy piastowskiego księcia brzesko - legnickiego Jerzego IV Wilhelma w 1675 roku spowodowała, że zamek przeszedł pod rządy cesarzy austriackich i został siedzibą cesarskich urzędników.
    W 1741 roku podczas pierwszej wojny śląskiej zamek i miasto Brzeg zostało zbombardowane na rozkaz króla pruskiego Fryderyka II. Zamek uległ częściowemu zniszczeniu /wieże, dachy, wyższe piętra/. Potem służył jako karczma i magazyn.
   Druga połowa XX wieku to prace remontowe, budowlane i konserwatorskie. Udało się przywrócić pierwotny wygląd zamku. W skrzydle wschodnim na parterze zachowało się najwięcej wnętrz. Umieszczone w amfiladzie komnaty mieściły, poczynając od narożnika południowo - wschodniego, gabinet księcia, archiwum księcia, kancelarię i kancelarię sądu. W gabinecie księcia zachowała się polichromia przedstawiająca drzewo genealogiczne Jerzego II. Na dole stoją postacie Jerzego i jego żony Barbary a z ich piersi wyrastają gałęzie, które łączą się we wspólny pień.
    Częściowo odbudowano także otoczenie zamku stawiając parterową pergolę i odtwarzając część ogrodu jaki tu przed wiekami istniał.