Wejście główne.

Fragment skrzydła drzwi wejściowych.
Widoki przed wejściem do środka.
Pokój prywatny.
Oryginalne, pierwotne stropy.
Sala balowa z dwóch stron.

Okno w sali balowej...
i jej sufit.
Zamkowe tarasy.
Widok z tarasu na zamkowy stawek.
Budynek zamkowy od strony tarasu
Półokršgła baszta od strony tarasu.
i przylegajšca do niej przybudówka.

Jeden z zamkowych obrazów
Brama wejściowa od strony wewnętrznej.
Bramka wejściowa na przyzamkowy cmentarz
Kościół zamkowy.
Przejście między zamkiem a kościołem.
Aleja zamkowa.
Za tym murem część warzywno - ogrodowa...
i główne wejście do niej.
Pomieszczenia gospodarcze.