Wewnętrzny dziedziniec


Jedyny fragment wnętrza zamku, do którego można wejść. Zdjęcie górne ukazuje wejście na dawną basztę  po krętych, kamiennych schodach (za plecami zwiedzających) a nad nim okno, z którego możemy zobaczyć cały dziedziniec (na zdj. dolnym w zbliżeniu).Na zamkowych murach możemy zobaczyć jeszcze pozostałości dwóch wejść na wyższe kondygnacje. Te połączone zdjęcia przedstawiają jedno z nich a niżej druga klatka schodowa a także furtka w murze prowadząca na zamkowy dziedziniec


Strzelnica i gołębie

Dziedziniec zewnętrzny a za nim cmentarz i kościół

 

Kościół i cmentarz

 Plany zamku

Plan zamku z 1786 roku wykonany przez Alexandra Hogga.
A - zamek, BBB - baraki przed murami zamku, C-zewnętrzne mury zamku, E- zabudowa romańska, H - brama wjazdowa do miasta

Rekonstrukcja


Makieta przed zamkiem

Obrazy


Zamek w 1066 roku


Obraz Francisa Grosa z 1769 roku. Zamek i brama Wincheap.


Obraz z 1790 roku

Canterbury w średniowieczu


Miasto otoczone było murami obronnymi z kilkoma bramami i półbasztami broniącymi bram i murów. Obecnie istniej odcinek murów na powyższym planie zaznaczony czerwonym kolorem.

Zdj. J. Gilewicz 2012 rok.