Strečno

 
Widok zamku z leżącej u jego stóp miejscowości.
Pod zamkiem.
Droga na zamek.
Główna brama wjazdowa do zamku.
Wieża tuż za bramą wjazdową.
Wejście do budynku i wieży.
Zamkowa wieża.                           Fragmenty muru.
Widok z wieży na zamek.
Pozostałości ścian budynku.

Zdjęcia Jacek Gilewicz.