Swobnica
amek zbudowany został w 1377 roku (rozpoczęcie budowy) przez zakon joannitów na wyspie leżącej na Jeziorze Zamkowym. W jego skład wchodził budynek mieszkalny położony w części północno-wschodniej, pięciokondygnacyjna, kwadratowa u podstawy a okrągła w góry wieża oraz wysokie mury obronne otaczające całą budowlę.
  W XV wieku rozbudowano zamek stawiając od strony wschodniej nowe, dwukondygnacyjne skrzydło mieszczące salę dla gości, pomieszczenie mieszkalne dla komendanta, izbę rycerską. Wybudowano także kaplicę. W XVI wieku zbudowano trzecie skrzydło od strony południowej lecz uległo ono zniszczeniu (pożar) w 1621 roku i nie zostało ponownie odbudowane.
  Pod koniec XVII wieku zamek zmienia właściciela. Zostaje nim żona elektora Brandenburgii Fryderyka Wilhelma III - księżna Dorota. Jej wnuk Henryk Fryderyk przebudowuje stary zamek. Zbudowano dwa nowe skrzydła, przebudowano skrzydło główne, powstały ozdobne arkady, zmieniono wnętrza, powstały liczne ozdoby i dekoracje. Prace te ciągnęły się prawie do połowy XVIII wieku
  Z końcem XVIII wieku właścicielem zamku zostaje państwo pruskie a na zamku mają swoją siedzibę urzędnicy państwowi.
  Po drugiej wojnie światowej w zamku ma swoje biura PGR a także mieszkają tam jego pracownicy.
  Obecnie opuszczony niszczeje.