Resko
amek zbudowany został w latach 1260 - 1270 przez Jakuba Borka. W tym czasie była to drewniana budowla obronna otoczona wałem ziemnym założona na planie kwadratu. Wznosiła się na sztucznym nasypie nad rzeką Regą.
 Z końcem XIII wieku w zachowanym dokumencie jest wzmianko o tymże zamku gdzie wymienione są dwie rodziny jako jej właściciele. Jedni to Borkowie a drudzy to rodzina Vidantów. Ci ostatni odsprzedali zamek księciu pomorskiemu Bogusławowi V w drugiej połowie XIV wieku. W tym to czasie zamek został przebudowany. Powstał murowany budynek mieszkalny i wzmocniono także obronność założenia.
  Rok 1477 to powrót w całości zamku do rodziny Borków. Miejscowość w rękach rodziny Borków pozostaje do 1808 roku.
  W 1774 roku zamek został zniszczony i Borkowie wybudowali na jego miejscu dwór, który także w późniejszym okresie został zburzony (1826 rok).
  Obecnie w miejscu gdzie kiedyś stał zamek wznosi się sztucznie usypany pagórek z kamienną pozostałością dawnych murów obronnych. Całość należy do miejskiego parku.