Połczyn - Zdrój

    amek zbudowany został w końcu XIII wieku przez księcia pomorskiego Bogusława IV. Była to prawdopodobnie drewniana budowla strzeg±ca granic księstwa pomorskiego od strony Brandenburgii. 
       Do dnia dzisiejszego nie zachowały się po niej żadne ¶lady.