Płoty
(zamek Ebersteinów)
amek zbudowany został w latach 1606 - 1618 przez rodzinę Ostenów.  Położony jest w niewielkiej odległości od drugiego zamku w Płotach, który także przez pewien czas należał do tej rodziny lecz został sprzedany wraz z częścią miasta rodzinie von Blucher. Nowa budowla posiadała dwa jednopiętrowe, skrzydła mieszkalne i broniona była przez mur i fosę z wodą.
  Na zamku tym w 1659 roku kwaterował wraz ze swoim wojskiem Stefan Czarnecki.
  W wieku XVIII i XIX był przebudowywany i modernizowany. 
  Z początkiem XX wieku Karol Bernard Bismarck (wnuk Ostenów) rozbudował dotychczasową budowlę i w tym okresie było to największe założenie pałacowe i parkowe na Pomorzy Zachodnim. 
  Obecnie mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego a także internat Zespołu Szkół Rolniczych.
  Zamek otacza park ze starym drzewostanem.