Maszewo

amek nad rzek± Stępnic± zbudowany został w XIII wieku a za jego budowniczych uważa się rycerzy księcia Barnima I. W następnym stuleciu w zamku maj± swoj± siedzibę biskupi kamieńscy. W XV wieku zamek zostaje oddany w lenno i jego mieszkańcami jest rodzina Ebersteinów. Na zamku zamieszkuj± do 1569 roku. W następnych latach opuszczona budowla niszczeje i nigdy nie zostaje odbudowana.

  Obecnie widoczne jeszcze niedawno resztki murów prawdopodobnie pokryła ziemia i zieleń.