Maciejewo

amek zbudowany został przez rodzinę Flemmingów z końcem XIV wieku. Budowla założona była na planie prostokąta, posiadała murowany budynek mieszkalny (wieżę mieszkalną) i otoczony był wałami ziemnymi oraz fosą z wodą.

  Losy tej budowli nie są znane. Nie wiadomo kiedy budowla uległa zniszczeniu ani jakie były tego przyczyny. W wieku XIX na miejscu zamku stał dom mieszkalny, który również nie dotrwał do naszych czasów. 

  Obecnie można zobaczyć niewielkie pozostałości tej budowli.