Grabowo
/Zamek odrzański/

amek przebudowany został z klasztoru kartuzów wybudowanego około 1360 roku (inne źródła podają datę 1342 r). W 1538 roku nastąpiła sekulatyzacja zakonu i całe założenie klasztorne przeszło pod rządy księcia szczecińskiego. 
  W 1551 roku pożar jaki wybuchł w Szczecinie, nie oszczędził także dotychczasowej siedziby książęcej i zniszczył jej skrzydło wschodnie. Książę szczeciński Branim IX polecił przebudować więc klasztor na zamek. Zmieniono trzy dawne klasztorne wieże a ich szczyty pozłocono, także kościół i budynki klasztorne otrzymały nowy wystrój. Zamek otrzymał nazwę Oderburg.
  W zamkowych podziemiach w latach 1619 - 1620 więziono Sydonię von Borck oskarżoną o czary. Podczas wojny trzydziestoletniej zamek służył jako kwatera główna króla szwedzkiego Gustawa Adolfa od 1630 roku.  Pobyt Szwedów na zamku przyczynił się do jego znacznego zrujnowania a ostateczny kres jego istnienia przypadł na rok 1677 kiedy to został zburzony przez wojska brandenburskie oblegające miasto.
  Wiadomo, że w 1795 roku zamek to były już tylko porosłe trawą i krzakami ruiny.
  Obecnie na miejscu zamku stoi biurowiec Stoczni Szczecińskiej.