Chwarszczany

amek zbudowany został po 1234 roku przez zakon templariuszy, którzy w 1234 roku otrzymali te ziemie. Budowla powstała na niewielkim wzniesieniu nad rzeką Myślą i otoczona była bagnami i moczarami. Obszar jaki ona zajmowała to plac w kształcie elipsy o wymiarach 100x150 metrów. W obrębie umocnień powstała w latach 1235-1262 także wolnostojąca kaplica przebudowana w 1290 roku. Jej wysokość to 13,5 metra, długość 25 metrów a szerokość to 9,5 metra. Posiadała dwie okrągłe baszty w części zachodniej ze sklepieniami krzyżowo - żebrowymi. Założenie posiadało dwa dziedzińce: jeden reprezentacyjny a drugi gospodarczy. Stał tam także budynek mieszkalny tzw. wielka sala oraz zabudowania gospodarcze jak stajnie czy spichlerze. Wjazd do zamku prowadził od strony południowej przez bramę.
  Niewielka budowla była siedzibą komandorii a od 1262 roku komturii.
W 1314 roku nastąpiło rozwiązanie zakonu Templariuszy i zamek a także należące do niego dobra przeszły pod władanie zakonu joannitów (1345 - 1540). W 1433 roku zamek zdobywa wójt krzyżacki Henryka von Rabenstein i do 1434 roku budowla jest w rękach krzyżackich. W tym to roku ponownie powraca do joannitów. 
  W 1540 roku komandoria z polecenia margrabiego Jana z Kostrzynia przeniesiona została do Świdwina a na jej miejscu powstał folwark.
  W 1758 roku podczas wojny siedmioletniej zamek uległ zniszczeniu. Spłonęły wszystkie zamkowe zabudowania łącznie z kaplicą. W 1760 roku kaplica została jednak odbudowana a sto lat później nastąpiła jej przebudowa, podczas której dobudowano zakrystię (od strony północnej) a także zmieniono zwieńczenie fasady i zmniejszono okna.
  Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko kaplica zamkowa natomiast miejsce gdzie stał zamek ani jego wygląd nie są znane.