Buk

amek a raczej dwór obronny zbudowany został przez Henryka von Flemminga w początku XVI wieku. W późniejszym okresie prace nad rozbudową dworu prowadzili Ryszard wnuk Henryka i Kasper syn Ryszarda (od 1571 - 1611). W tym okresie była to jednokondygnacyjna podpiwniczona budowla otoczona fosą. W następnych latach powiększono dwór o następną kondygnację, przykryto go mansardowym dachem z naczółkami. Wnętrze budynku jest dwutraktowe a po obu stronach sieni znajdują się pomieszczenia mieszkalne. 
  Rodzina von Flemmingów właścicielami dworu była do 1945 roku a potem przeszedł on na własność państwa. Miało w nim swoją siedzibę Państwowe Gospodarstwo Rolne, Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Szczecinie a obecnie należy do Książnicy Pomorskiej.