Buk
amek zbudowany został w XIII wieku przez rodzinę von Plötzów. Była to założona na planie kwadratu budowla obronna, w centrum której znajdował się prostok±tny budynek mieszkalny a cało¶ć otaczały wały ziemne. Ich wysoko¶ć wynosiła około 4 metrów. Do 1380 roku zamek był siedzib± rodu von Plötzów a następnie dobra przeszły do rodziny von Flemming.
Zamek był zamieszkały do końca XVI wieku a już w wieku XVII był ruin±.
Obecnie pozostały fragmenty murów budynku mieszkalnego.