Boleszkowice

amek zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku  prawdopodobnie przez rycerza Kiliana. Była to murowana budowla obronna powstała na miejscu wcześniejszego grodu rycerskiego otoczona ziemnymi wałami. Znajdowała się na wyspie położonej na południowy zachód od ówczesnego miasta i zwała się "Kiliansburg" od nazwiska jej budowniczego. Później jej właścicielami zostały rodziny von Sydow, Sack, Uchtenhagen. 
  W 1445 roku miejscowość wraz zamkiem dostaje się w ręce zakonu krzyżackiego.
  Od 1455 roku dożywotnim właścicielem zamku zostaje Hans von Kockeritz a po jego śmierci w 1473 roku zamek przechodzi na własność państwa a jego utrzymanie jest w gestii mieszkańców. 
Opuszczony w XV wieku z początkiem XVI zostaje zburzony i ostatecznie do dnia dzisiejszego nic z niego nie pozostało.