Zamek oblegany przez Szwedów na rycinie Dahlberga z 1657 roku.