Wielbark

  amek zbudowany został w latach 1317 - 1324 przez zakon krzyżacki. Znajdował się on na wyspie rzecznej tzw "Ostrówku" i był siedzibą wójta krzyżackiego. Początkowo zamek należał do komturstwa dzierżgońskiego a od 1341 roku ostródzkiego. Pierwotny zamek to budowla strażnicza a zbudowany został z drewna. Początkowo jego nazwa to Wildenberg a później Willenberg.
    O uzbrojeniu zamku możemy dowiedzieć się z dokumentu z 1397 roku. Były więc tam: 4 kusze z kozią nogą, 4 kusze ze strzemiączkiem, 8 innych kusz, 1 działko, 8 tarcz i 50 kopii. Dla znajdujących się tam rycerzy przewidziano 2 zbroje, 3 kolczugi, 1 napierśnik i 2 hełmy.
    W XVI wieku zamek został przebudowany i rozbudowany. Była to już budowla murowana otoczona murem obronnym i posiadająca budynki zarówno mieszkalne jak i gospodarcze. Częstym gościem na zamku bywał w tym okresie książę Albrech Hohenzollern polujący w okolicznych lasach.
    Nie jest znana data zniszczenia zamku. Być może nastąpiło to podczas najazdu tatarskiego w 1656 roku lub może zniszczenie spowodowały pożary w latach 1743 i 1763.
    W XIX wieku na miejscu dawnej warowni wybudowano młyn.
    Do dzisiaj pozostały resztki zamkowych piwnic.