Sątoczno

amek zbudowany został w 1326 roku na polecenie komtura Dietricha von Altenburga. Powstał na miejscu dawnego grodu pruskiego. Wokół zamku powstała osada, która z czasem otrzymała prawa miejskie. Pierwotne założenie składało się z kamienno-ceglanej wieży obronnej, drewnianych budynków otoczonych podwójną, dębową palisadą i fosą.
  W 1344 roku powstała komturia a jej komturem został Johann Wurkini. 
  W 1347 roku zamek wraz z miastem został zniszczony przez Litwinów pod wodzą Kiejstuta i Olgierda. Została tylko kamienna wieża.
  Ponownie odbudowany zamek miał teraz budynki szachulcowe a na środku nowego dziedzińca znajdowała się ocalała wieża. Otaczająca zamek fosa została zasypana z wyjątkiem części południowej gdzie znajdował się główny wjazd (brama wjazdowa). 
  Od 1466 roku miasto znajduje się na terenie Prus Zakonnych a od 1468 należy do Albrechta Vogt von Ammerthala, któremu to Krzyżacy podarowali miasto za zaległy żołd. Jego córka, Anna wyszła za mąż za Botha zu Eulenburga i od 1520 do 1610 roku Sątoczno było główną siedzibą tego rodu.
  W 1628 roku zamek został rozebrany.