Nakomiady

amek zbudowany został w latach 1392 - 1396 przez zakon krzyżacki. Jego pierwotna nazwa brzmiała "Fliehburg. Budowla posiadała dwie kondygnacje piwnic, otoczona była "Fliehburg”. Budowla  i wałem a także posiadała podziemne przejście umożliwiające opuszczenie zamku w razie jego zdobycia przez nieprzyjaciela.
  W 1653 roku okoliczne dobra otrzymuje Jan von Hoverbeck  z nadania Elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Dziesięć lat później na miejscu dawnego zamku zaczęto budować nowy, barokowy pałac. Prace trwały do 1680 roku a jego obecny wygląd pochodzi z 1705 roku kiedy to rozbudowano jeszcze założenie.
  1789 rok to zmiana właściciela posiadłości. Od tego czasu jest nim Friedrich Redecker i w rękach tejże rodziny pałac pozostaje do 1945 roku.
  Po wojnie w pałacu ma swoją siedzibę PGR, mieszkają tam jego pracownicy a była w nim także szkoła i przedszkole. 
  Remont jaki rozpoczął się w 1984 roku nie został nigdy dokończony. Następowała coraz większa jego dewastacja. Został w cześci rozebrany dach budynku, wyrąbano podłogi i drzwi a wielkie piwnice zostały zalane wodą.
Obecnie ze starego zamku pozostały tylko najniżej położone piwnice.
 Nowy właściciel posiadłości od pewnego czasu remontuje pałac.