Renesansowe polichromowane stropy 
wielkiej sali I-szego piÍtra