Rekonstrukcja wykonana przez Bożenę Januszewsk±
i Katarzynę Wolsk±.